Risicotaxatie- en risicomanagementmethoden (projectnummer 1561)

DOI

Risicotaxatie en risicomanagement spelen een belangrijke rol in de forensisch psychiatrische praktijk (tbs-sector). Dit onderzoek is bedoeld om meer inzicht te krijgen in de manier waarop risicotaxatie en risicomanagement plaatsvinden in de forensisch psychiatrische centra in Nederland. Deze factsheet maakt onderdeel uit van een groter onderzoek op dit gebied dat door het WODC wordt verricht.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xd4-5z9f
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:56124
Provenance
Creator Ministerie van Veiligheid en Justitite - Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum - WODC
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Nagtegaal, M.H.
Publication Year 2013
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Contact Nagtegaal, M.H.
Representation
Resource Type Dataset
Coverage
Discipline Various
Temporal Coverage {2013-11-20,2010-07-01,2013-11-20}