Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1488

De geïnterviewde vertelt over zijn ervaringen als kind van de Japanse bezetting. Tegen het einde van de bezetting kwam hij in de gevangenis en vervolgens in een kamp te Tjimahi terecht. De geïnterviewde geeft een beeld van de bevrijding en van de angstaanjagende bersiaptijd die volgde.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xjj-w5e4
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-vv9a-jh
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-vv9a-jh
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:50549
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Humanities;History;Social Sciences
Spatial Coverage Indonesië; West-Java