Veteranen Instituut, IPNV, interview 258

In mei 1945 meldde deze man zich al als oorlogsvrijwilliger voor dienst in Indië. In januari 1946 kreeg hij een oproep voor dienst en volgde op de KMA in Breda een opleiding van drie maanden, met een vervolgopleiding in Schotland. Terug in Nederland werd deze man eerst gelegerd in Nijmegen, waar het 4e Bataljon Stoottroepen in oprichting was. In de opleiding werd nauwelijks aandacht besteed aan Indië. Men moest orde en vrede herstellen, maar niemand wist iets van de situatie. Net bevorderd tot korporaal werd deze man in juni 1947 op een buitenpost bij een voormalige rubberplantage geplaatst. Hier kreeg hij zijn vuurdoop: een aanval van zo'n 100 Indonesiërs op de post. Het was moeilijk voor het eerst op mensen te schieten. Een dag later volgde een aanval op zijn post van 300 man. Dit gevecht duurde bijna een dag.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xyn-hd9s
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-o7p-336
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-o7p-336
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35818
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline History;Humanities;Social Sciences;Geography
Spatial Coverage Java; Sumatra; Medan; Padang