Bedrijfstelling 1963 - Tabel 8: Werkzame personen der vestigingen naar positie en geslacht. (Geografische indeling)

Tabel 8: Werkzame personen der vestigingen naar positie en geslacht.

De bestanden zijn onderverdeeld op geografische indeling: EGG, Nederland (algemeen) en op Gemeentes geordend binnen de Provincies.

Zie ook Tabel 2: Werkzame personen der vestigingen naar positie en geslacht. (Indeling op bedrijfsklasse) Verwijzingen naar de dataset met de bestanden van Tabel 2 en de datasets van de andere tabellen behorende bij de Bedrijfstelling 1963 kunt u vinden onder het kopje 'Relations' hieronder.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x5j-skw3
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-j4d3-bd
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-j4d3-bd
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:47883
Provenance
Creator Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format images / jpeg
Discipline History
Spatial Coverage Nederland; Koninkrijk der Nederlanden