Enter Rijssenseweg 22 Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek : karterende fase

Het onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuurhistorie en Cultuurhistorie (BAAC bv) heeft een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (karterende fase) uitgevoerd op een terrein aan de Rijssenseweg 22 te Enter in de gemeente Wierden. Vermoedelijk ligt het plangebied in of aan de periferie van een nederzettingsterrein. Bewoning kan hier plaatsgevonden hebben vanaf het Neolithicum. Gezien de omliggende waarnemingen betreft het vermoedelijk een terrein met sporen uit de Romeinse tijd. Deze resten worden verwacht in het hele plangebied. Naast de sporen van een nederzettingsterrein dient ook rekening gehouden te worden met sporen van een grafveld.

Additional Info

Field Value
Source https://easy.dans.knaw.nl/ui/rest/datasets/easy-dataset:44553
Creator Bergman, W.A.; Schorn, E.A.
Discipline Archaeology
Language Dutch
MetaDataAccess http://oai.narcis.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_dc&identifier=dans:oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:44553
PublicationYear 2015
Publisher BAAC bv