De bunker van Morgan Een archeologisch onderzoek naar een bunker bij Huis 't Velde te Warnsveld Zutphense Archeologische Publicaties 123 ZAP 123

DOI

In 2015 kwam er een melding binnen bij Team Archeologie van de gemeente Zutphen dat er mogelijk een bunker lag nabij de brug bij Huis ’t Velde. Vrijwilligers van terreineigenaar Stichting Het Geldersch Landschap waren op een kleine betonnen constructie gestuit. Naar aanleiding van dit bericht zijn medewerkers van het Team Archeologie ter plaatse poolshoogte gaan nemen. Inderdaad leek sprake te zijn van een bunker. Aan het maaiveld was een kleine ronde ingang zichtbaar met daarop een geleiderail. Het geheel was afgedekt met een houten plaat. Naar later zou blijken was de terreinbeheerder wel op de hoogte van het bouwsel maar hij verkeerde in de veronderstelling dat het ging om een of andere oude put. Veiligheidshalve had hij deze afgedekt en weggewerkt onder graszoden. Na verwijdering van het deksel bleek dat er zich aan de achterzijde van de ingangsbuis nog een kleine ruimte moest bevinden. Omdat de bunker echter vol met zand lag en op dat moment de tijd ontbrak om de bunker uit te graven is deze weer afgedekt. Het op de vondst van de bunker volgende krantenbericht leverde een aantal interessante reacties op. Allereerst ontvingen we een verslag van de gebeurtenissen rondom Huis ‘t Velde kort na de bevrijding begin april 1945. Daarin werd ook het verhaal verteld van een gesneuvelde Canadese militair die bij de Bevrijding in de bunker gevonden bleek te zijn. Het bleek te gaan om Corporal Patrick Joseph Bryan Morgan. Niet veel later kwamen we zelfs in contact met de familie van deze man die meer dan 70 jaar na dato de herinnering aan hem nog steeds levend heeft gehouden. Zij hebben dit onderzoek dan ook met veel belangstelling gevolgd. Uiteindelijk zouden deze contacten er toe leiden dat de bunker niet alleen onderzocht zou worden maar dat er in de Zutphense wijk Leesten een straat naar corporal Morgan vernoemd zou worden. Daarnaast is met medewerking van Stichting Het Geldersch Landschap, de terreineigenaar, een informatiebord geplaatst bij de bunker.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xh3-mbrx
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:76411
Provenance
Creator Groothedde, M.;Kastelein, D.
Publisher Gemeente Zutphen, Team Archeologie
Contributor Gemeente Zutphen
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;DANS License
Contact Gemeente Zutphen
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format .TAB MapInfo;application/msword;application/pdf
Coverage
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2017-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2017-12-07T11:59:59Z