Archeologisch bureauonderzoek Sluis 11, Nieuwe Wetering Gemeente Kaag en Braassem

DOI

De aanleiding voor dit onderzoek is een bouwaanvraag voor een nieuwe schuur. Hoewel het plangebied op de archeologische verwachtingskaart van de gemeente een middelhoge verwachting heeft, is het op basis van het bureauonderzoek duidelijk dat dit gebied tot aan de bedijking vanaf de 18e eeuw, en waarschijnlijk ook nog daarna, ongunstig is geweest voor bewoning.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-x5y-v9hb
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:73241
Provenance
Creator Moerman, S.
Publisher IDDS Archeologie
Contributor IDDS Archeologie
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Contact IDDS Archeologie
Representation
Language Dutch
Resource Type Text
Format application/pdf
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage {2017-07,2017,2017-07-20}