Veteranen Instituut, IPNV, interview 473

Het Korps Politietroepen moest in de tijd van oorlogsdreiging voor WOII leren omgaan het pantser afweergeschut in de kazematten langs de Maas, en kreeg daar een opleiding voor bij de artillerie. In De Harskamp moest elke week een nieuwe lichting militairen schiettrainingen volgen. Deze man moest met zijn collega's van de politietroepen de orde handhaven op De Harskamp. Ook prins Bernhard kwam daar oefenen. Er werd geoefend met namaak-dorpen van jute. Bij de mobilisatie werd deze man gelegerd in kasteel Renswoude en moest hij de orde handhaven onder de gemilitariseerde jongens. Daar hoorde ook stationsdiensten bij, als de militairen kwamen of vertrokken. Op 10 mei moesten ze naar Maarsbergen, waar ze hoorden dat Duitse troepen Nederland waren binnengevallen. Deze agent moest nu bij Scherpenzeel gaan zorgen dat het militaire verkeer voorrang kreeg boven alle burgerverkeer. Een oorlogsverhaal vanuit politie-perspectief. Omdat hij geen zin had als agent naar de pijpen van de Duitsers te dansen, is deze man later ondergedoken in Ermelo.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xbg-ncsc
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-38i-5c2
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-38i-5c2
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35905
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline Social Sciences;History;Humanities;Psychology;Geography
Spatial Coverage Leersum; Ermelo; De Harskamp