Veteranen Instituut, IPNV, interview 1072

DOI

Deze vrouwelijke veteraan vertelt over haar ervaringen bij de Koninklijke Marine. Ze geeft aan waarom ze voor dit deel van de krijgsmacht koos en schetst hoe de militaire opleiding haar gevormd heeft. Centraal in haar verhaal staat een missie naar de Perzische golf en de Golf van Oman in het kader van Operation Enduring Freedom. De geïnterviewde schetst het leven aan boord van een fregat en haar eigen werkzaamheden. Ze gaat in op de zin van deze missie en wat het voor haar betekent om ‘veteraan’ te zijn.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xm6-dwmp
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46683
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format WAV;application/x-cmdi+xml
Coverage
Discipline History
Temporal Coverage {2011-09-19,2010-08-19,2011-03-16}