Thematische collectie: Oral History

DOI

Oral History, ook wel gebruik van mondelinge bronnen genoemd, houdt in dat herinneringen van een persoon worden vastgelegd op (digitaal) beeld- en geluidsmateriaal, zodat deze herinneringen vervolgens als historische bron kunnen dienen. Materiaal uit Oral history-onderzoek bevat vaak informatie die anders verloren zou gaan. Daarnaast geeft het inzicht in de manier waarop mensen omgaan met, en betekenis geven aan wat ze hebben meegemaakt in bijvoorbeeld oorlogssituaties.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-z3c-f26d
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:50198
Provenance
Creator DANS
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/closedAccess
Representation
Resource Type Dataset
Coverage
Discipline History;Humanities
Temporal Coverage {2012-06-05,2012-06-05,2012-06-05}