Veteranen Instituut, IPNV, interview 789

Dit is het verhaal van een oorlogsvrijwilliger op de boot naar Indië in 1946, volgestouwd met honderden uitgezonden militairen, en diens aankomst in de archipel. In Soerabaja werd hij op het vliegveld van de Marine Luchtvaartdienst geplaatst, als bottelier. Hij maakt in de tijd die volgt gekke situaties mee, ook gevaarlijke. Op deze band zingt hij onder meer een liedje dat hij van de Indonesische nationalisten leerde, zomaar een keer in de bergen onderweg. Ook vertelt hij over de periode na terugkeer uit Indië, waarin hij eigenlijk steeds onrustig bleef en zijn verhaal maar slecht kon delen met anderen.

Met de geïnterviewde zijn twee of meer interviews gehouden. Zie relations.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xvp-aqb4
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-bzh-2r0
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-bzh-2r0
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:36010
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline Social Sciences;History;Humanities;Psychology
Spatial Coverage Soerabaja; Malang; Semarang; Batavia