Van Starkenborgh, een aanvullend archeologisch onderzoek langs de loop van de Hunze, gemeente Groningen. ARC-Publicaties 42

In de opdracht van de Gemeentelijk Archeoloog van Groningen, drs. G.L.G.A. Kortekaas is archeologisch onderzoek verricht tussen de wijk de Hunze en het sportpark Van Starkenborgh. Reden voor dit onderzoek is de geplande aanleg van sloten en de verbreding van de oude Hunzeloop.Het onderzoek, ind e vorm van proefsleuven, is in drie etappes uitgevoerd, in september 1999 en in juni en oktober 2000.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xjw-vr9s
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-1me-32g
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-1me-32g
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:38345
Provenance
Creator Koopstra, C.G.; Wit, M.J.M. de; Ufkes, A.
Publisher ARC b.v.
Contributor ARC b.v.
Publication Year 2009
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format 22 p.; application/pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (6.576 LON, 53.240 LAT); Van Starkenborgh; Van Starkenborgh fase III; Groningen; De Hunze