Veteranen Instituut, IPNV, interview 625

In Engeland werd deze man in 1946 opgeleid tot vliegtuigmaker voor de marine Luchtvaartdienst. Daarna vertrok hij op De Volendam naar Indië. Hij was motormonteur voor de Catalina's en vloog regelmatig mee en kwam zo over de hele archipel. Tijdens de politionele acties vloog hij boven de troepen. In 1957 werd hij uitgezonden naar Nieuw Guinea, naar Biak. In die tijd zijn er meerdere Martin Mariners neergestort. Deze man is daar bij geweest en vertelt over die verschillende ongelukken en de slachtoffers, ook over de keer dat hij zelf één van de zwaar gewonden was.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2ch-au6b
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-t6h-ecr
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-t6h-ecr
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35985
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline Social Sciences;History;Humanities;Psychology
Spatial Coverage Engeland; Langham; Belawan; Java; Medan; Sumatra; Batavia; Singapore; Sabang; Nieuw Guinea; Biak; Fak Fak; Sorong