Archeologisch onderzoek Nieuwe Deventerweg te Zwolle

DOI

Het onderzoek heeft bestaan uit een archeologische begeleiding van de ondergrondse sloop van de bestaande boerderij, de begeleiding van de saneringswerkzaamheden, de begeleiding van de aanleg van een wegcunet en leidingsleuf en het graven van een archeologische proefsleuf.

Tijdens het onderzoek is gebleken dat van oorsprong in het plangebied een dekzandlandschap met podzolbodems aanwezig is. Door (recente) verstoringen is het bodemprofiel grotendeels verstoord geraakt. Het betreffen met name verstoringen als gevolg van het gebruik van het terrein aan het einde van de 19e en in de 20e eeuw. De onderzochte terreindelen vertonen geen archeologisch relevante sporen. Er zijn geen vondsten aangetroffen.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-x7v-6xaq
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:126770
Provenance
Creator Osinga, M.;Fijma, P.
Publisher Greenhouse Advies bv
Contributor Greenhouse Advies bv
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Contact Greenhouse Advies bv
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format .gml;.JPG;.jpg;.MDB;.txt;.XML;application/pdf
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2018-03-19T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-05-09T11:59:59Z