Veteranen Instituut, IPNV, interview 1244

Deze man meldde zich na de bevrijding in 1945 bij een bureau voor oorlogsvrijwilligers. Na tests kwam hij in aanmerking voor een Engelse officiersopleiding, een genieopleiding en een opleiding voor genieofficieren. Als eerste luitenant werd hij in Indië divisiecommandant voor de genie, bij een leger met officieren die in de oude situatie hadden gediend, terwijl zij de nieuwste vaardigheden hadden geleerd en het nieuwste materieel bij zich hadden. Op Oost-Java werden ze op handen gedragen, omdat ze alles snel konden repareren. De TNI bracht daar bruggen tot ontploffing met Japanse vliegtuigbommen. In Indië kreeg deze officier verkering met een Nederlandse verpleegster.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z84-y8eg
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ozeb-ql
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ozeb-ql
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46752
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2031
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline History