Veteranen Instituut, IPNV, interview 589

De geinterviewde is geboren in 1920 in nederland. Ze vertelt over haar ervaringen en gezinsleven in de Bezettingstijd. Haar man moest onderduiken. Hij werd kort na de bevrijding voor drie jaar uitgezonden naar Indie. De dochter van vier jaar had het er erg moeilijk mee. Met foto’s en brieven bracht de geinterviewde haar kinderen hun vader dichterbij. Ze schreef twee keer per week naar haar man. Ze runde de ijzerwarenzaak van haar man terwijl hij in dienst was. Ook al schreef haar man nooit over gevaarlijk ervaringen, de jaren 1946-1949 waren vol zorg en angst. Ze ziet de drie jaren als verloren jaren. In de jaren 50 werd het echtpaar actief voor de stichting Moveo.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xkp-5yk2
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ek5-4hu
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ek5-4hu
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41941
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Nederlands-Indie; Nederland