Dimensies van bewoning. Proefsleuvenonderzoek en opgraving van resten uit de late prehistorie en middeleeuwen in het plangebied Deventer, Brinkgreven BAAC-rapport A-11.0077

BAAC BV heeft onder leiding van R. van Mousch archeologisch onderzoek uitgevoerd in het plangebied Deventer‐Brinkgreven. De veldwerkzaamheden bestonden uit een inventariserend veldonderzoek proefsleuven met doorstart naar opgraving en hadden plaats van 26 maart tot en met 17 juni 2012. In totaal is er een oppervlakte van 14.300 m2 blootgelegd. Het plangebied ligt ten noordoosten van de huidige bebouwing van Deventer en ten zuidwesten van het dorp Schalkhaar. Het is bekend dat binnen het plangebied diverse laat‐middeleeuwse erven lagen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zjc-bkca
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-d5qt-0e
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-d5qt-0e
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:70409
Provenance
Creator Glind, M. van de (BAAC BV); Mousch, R.G. van (BAAC BV); Bloo, S.B.C. (BAAC BV)
Publisher BAAC BV
Contributor BAAC BV
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (6.180 LON, 52.267 LAT); Brinkgreven; Deventer; Gemeente Deventer; Provincie Overijssel