Archeologische begeleiding Noorderbrug Maastricht 2018

DOI

In 2018 is op verschillende locaties binnen het plangebied van de Noorderbrug en Frontenpark in Maastricht archeologisch onderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn de stadsmuren van Maastricht op verschillende locaties aangetroffen. Ook is een aantal historische riooltunnels aangetroffen.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xqe-7rry
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:178542
Provenance
Creator Jongh, IMH de
Publisher Arcadis
Contributor Arcadis;Jongh, IMH de
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
Contact Arcadis;Jongh, IMH de
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format application/pdf;shp;dwg;dbf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage {2020-07-15,2019-07-15,2020-07-15}