Archeologische begeleiding grondwerk werktuigenberging Kapelleweg 7 te Cothen, gemeente Wijk bij Duurstede (UT)

Aanleiding tot de hier beschreven archeologische begeleiding (AB) zijn de bouwplannen van Fruitbedrijf Van der Grift voor de onderzochte percelen aan Kapelleweg 7 te Cothen, gemeente Wijk bij Duurstede. Omdat deze plannen met bodemverstorende ingrepen gepaard gaan en de bouwlocatie op een beschermd archeologische monument ligt, is een archeologisch onderzoek noodzakelijk. Dit onderzoek wordt uitgevoerd conform de Wet op de archeologische monumentenzorg. DLV heeft MUG Ingenieursbureau b.v., afdeling Archeologie, opdracht gegeven het onderzoek uit te voeren.

Voorafgaand aan het veldwerk is door PvE Express een programma van eisen (PvE) opgesteld. De begeleiding heeft plaatsgevonden op 24 oktober 2012 en stond onder leiding van de heer G.J. de Roller met ondersteuning van de heer E. van der Kuijl, Romeinen-specialist, en de heren Joustra en De Roo, vrijwilligers van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland die ook op 25 oktober aanwezig zijn geweest. De vrijwilligers van de AWN zijn na overleg tussen de opdrachtgever en de RCE bij het project betrokken. Deze vrijwilligers werken regelmatig met de RCE samen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z4u-4stt
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-5lo6-y0
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-5lo6-y0
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:67815
Provenance
Creator Roller, G.J. de (MUG Ingenieursbureau)
Publisher MUG Ingenieursbureau
Contributor MUG Ingenieursbureau
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (5.261 LON, 51.989 LAT); Kapelleweg 7; Cothen; Gemeente Wijk bij Duurstede; Provincie Utrecht