Erfgoed van de Oorlog, Bystander Memories, interview RG-50.570.0026

DOI

De geïnterviewde werd geboren op 20 februari 1916. Hij was Joods en probeerde om die reden vanuit Rotterdam met de boot naar Zweden te vluchten. Hij werd echter gearresteerd en kwam in Westerbork vanwege zijn juridische achtergrond bij de Antragstelle te werken. Hier konden Joodse gevangenen een verzoek indienen voor uitstel van transport. Hij kreeg voornamelijk te maken met zogeheten afstammingszaken. Dit waren gevallen waarbij Joden wilden aantonen dat ze geen Joodse grootouders hadden. Hij vertelt hoe hij soms deze mensen ter wille kon zijn. Hij vertelt verder over een kindertransport dat hij heeft zien vertrekken. Ook de bevrijding en zijn huwelijk in kamp worden in dit interview besproken. Zijn verhaal staat in relatie met twee andere geïnterviewden binnen dit project, namelijk de interviews RG-50.570.0001 en RG-50.570.0005.

The interviewee was born on 20 February, 1916. He is Jewish and tried to escape for that reason to Sweden, by ship from Rotterdam. However, he was arrested and came to work in camp Westerbork because of his legal background with the Antragstelle. This was where Jewish prisoners could file a request for exemption from deportation. His main job concerned the so-called (racial) descent cases. In these cases, Jews tried to prove that they didn’t have Jewish grandparents. He explains how he was sometimes able to help these people. He also talks about a transport he saw depart with children onboard. He also discusses the liberation and his marriage in the camp in this interview. His interview is related to two others in this project, the interviews RG-50.570.0001 and RG-50.570.0005.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xm3-tw8w
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41688
Provenance
Creator United States Holocaust Memorial Museum;Vrije Universiteit
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Nathan Beyrak, United States Holocaust Memorial Museum, Project Director; Christian Url, Oral History Department;drs. Anna Timmerman, coördinator in Nederland, onderzoeker;Interakt: Rene Mendel productie; Martijn van Haalen interview; Paul Enkelaar en Bernd Wouthuysen, camera;drs. Machlien Vlasblom, Vrije Universiteit, onderzoeksassistent;dr. Dienke Hondius, Vrije Universiteit, adviseur
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Contact Nathan Beyrak, United States Holocaust Memorial Museum, Project Director; Christian Url, Oral History Department;drs. Anna Timmerman, coördinator in Nederland, onderzoeker;Interakt: Rene Mendel productie; Martijn van Haalen interview; Paul Enkelaar en Bernd Wouthuysen, camera;drs. Machlien Vlasblom, Vrije Universiteit, onderzoeksassistent;dr. Dienke Hondius, Vrije Universiteit, adviseur
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format text/word;video/H264;image/jpg;text/pdf
Coverage
Discipline History
Temporal Coverage {2010-04-01,2005-07-12,2010-03-28}