Arbeidsvraagpanel 2017 - AVP2017

DOI

Het Arbeidsvraagpanel is een vragenlijstonderzoek onder vestigingen van werkgevers in Nederland. Het bestaat sinds 1989. Sindsdien worden iedere twee jaar opnieuw werkgevers geënquêteerd. Het aantal waarnemingen ligt rond de 3000. Er zijn inmiddels 15 metingen voor onderzoekers beschikbaar.

Het Arbeidsvraagpanel is bedoeld om meer inzicht te krijgen in de vraag naar arbeid en het personeelsbeleid van werkgevers. De kracht van het Arbeidsvraagpanel ligt vooral in de combinatie van onderwerpen die het panel bestrijkt. Het Arbeidsvraagpanel is destijds opgezet door de OSA (Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek). Sinds augustus 2010 is het panel ondergebracht bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Er zijn drie datapakketten beschikbaar: het Standaardpakket en Aanvullend Pakket I en II. Toestemming tot gebruik van de aanvullende pakketten wordt verleend als aan de voorwaarden zoals vermeld in de Geheimhoudingsverklaring is voldaan en de Geheimhoudingsverklaring is ingevuld en opgestuurd naar het SCP.

Aanvullend Pakket I bevat de variabelen met aantallen werknemers en overige aantallen (bv. aantal dagen cursusdeelname) en de volledige SBI-sectorcode. In het Aanvullende Pakket II zitten de financiële gegevens (bijv. omzet of budget).

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zpw-y3z8
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:138609
Provenance
Creator Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format .por (spss data);.ods (documentation);.dta (stata data);.sav (spss data);.xlsx (documentation);application/pdf
Coverage
Discipline Not stated
Temporal Coverage Begin 2019-10-08T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-10-10T11:59:59Z