Cohortonderzoek Onderwijsloopbanen van 5-18 jaar - COOL 5-18 - Basisonderwijs 2013/2014

In het schooljaar 2007/2008 is, mede als opvolger van het PRIMA-cohortonderzoek in het primair onderwijs, dit nieuwe cohortonderzoek van start gegaan. COOL5-18 staat voor Cohort Onderzoek OnderwijsLoopbanen onder leerlingen van 5 tot 18 jaar. Net als PRIMA gaat het ook in dit onderzoek om het verzamelen van gegevens om vervolgens de ontwikkeling van kinderen tijdens hun schoolloopbanen te kunnen beschrijven en verklaren. Het grootste verschil met PRIMA is dat de leerlingen in COOL5-18 niet alleen in het basisonderwijs maar ook in het voortgezet onderwijs (tot 18 jaar) worden gevolgd. Het doel van COOL5-18 is in de eerste plaats een representatief beeld te geven van de prestaties en schoolloopbanen van diverse categorie├źn leerlingen.

COOL5-18 kent meerdere metingen. Dit databestand betreft de derde en laatste meting van COOL5-18 in het basisonderwijs, uitgevoerd in schooljaar 2013/2014. Het heeft dezelfde opzet als het rapport over de eerste twee metingen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xtk-uz6k
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-iou7-pu
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-iou7-pu
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:61290
Provenance
Creator Kohnstamm Instituut, Universiteit van Amsterdam; ITS, Radboud Universiteit Nijmegen
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Driessen, G.; Elshof, D.; Mulder, L.; Roeleveld, J.; Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - NWO; Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - OCW; Funding Agency: NRO/PROO
Publication Year 2015
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format spss (.sav); .pdf
Discipline Other
Spatial Coverage Nederland