Cohortonderzoek Onderwijsloopbanen van 5-18 jaar - COOL 5-18 - Basisonderwijs 2013/2014

DOI

In het schooljaar 2007/2008 is, mede als opvolger van het PRIMA-cohortonderzoek in het primair onderwijs, dit nieuwe cohortonderzoek van start gegaan. COOL5-18 staat voor Cohort Onderzoek OnderwijsLoopbanen onder leerlingen van 5 tot 18 jaar. Net als PRIMA gaat het ook in dit onderzoek om het verzamelen van gegevens om vervolgens de ontwikkeling van kinderen tijdens hun schoolloopbanen te kunnen beschrijven en verklaren. Het grootste verschil met PRIMA is dat de leerlingen in COOL5-18 niet alleen in het basisonderwijs maar ook in het voortgezet onderwijs (tot 18 jaar) worden gevolgd. Het doel van COOL5-18 is in de eerste plaats een representatief beeld te geven van de prestaties en schoolloopbanen van diverse categorie├źn leerlingen.

COOL5-18 kent meerdere metingen. Dit databestand betreft de derde en laatste meting van COOL5-18 in het basisonderwijs, uitgevoerd in schooljaar 2013/2014. Het heeft dezelfde opzet als het rapport over de eerste twee metingen.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xtk-uz6k
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:61290
Provenance
Creator ITS, Radboud Universiteit Nijmegen;Kohnstamm Instituut, Universiteit van Amsterdam
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Funding Agency: NRO/PROO;Roeleveld, J.;Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - NWO;Elshof, D.;Driessen, G.;Mulder, L.;Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - OCW
Publication Year 2015
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
Contact Funding Agency: NRO/PROO;Roeleveld, J.;Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - NWO;Kohnstamm Instituut, Universiteit van Amsterdam;ITS, Radboud Universiteit Nijmegen;Elshof, D.;Driessen, G.;Mulder, L.;Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - OCW
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format .pdf;spss (.sav)
Coverage
Discipline Various
Temporal Coverage {2015-04-28,2015-04,2015-04-28}