Veteranen Instituut, IPNV, interview 917

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Voormalig Joegoslavië. De geïnterviewde vertelt over zijn opleiding en loopbaan en gaat in op zijn aanstelling als aalmoezenier. De geïnterviewde vertelt over de voorbereiding en het selectieproces voor de uitzending. De geïnterviewde vertrok met het transportbataljon. De geïnterviewde beschrijft de situatie in het gebied. De geïnterviewde uit zich kritisch over de VN. De geïnterviewde zorgde op eigen initiatief voor humanitaire hulp aan de bevolking. De geïnterviewde gaat in op de aandachtspunten voor het uitzenden van iemand en het belang van een goed selectieproces. De geïnterviewde vertelt over de politieke situatie en de verschillende strijdende groepen en uit zich kritisch over aanpak van de situatie. De geïnterviewde vertelt over de ontwikkelingen na terugkeer in Nederland en gaat in op zijn status als aalmoezenier.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x49-qh79
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-8z5-77s
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-8z5-77s
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42359
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Voormalig Joegoslavie; Bosnie; Zagreb; Nederland