Ijsselstein Walkade Walkade, gemeente Ijsselstein. Een archeologische begeleiding

DOI

ADC ArcheoProjecten heeft in de periode van 22 t/m 26 maart 2012 een archeologische begeleiding uitgevoerd aan de Walkade naast nr. 58 te Ijsselstein. Binnen dit circa 340 m2 grote plangebied werd een circa 130 m2 grote bouwkuip ten behoeve van een nieuwbouwwoning aangelegd. Voorafgaand aan de aanvang van het onderzoek was de ontgraving van de bouwkuip reeds gestart. Hierbij was de (zuid)oostzijde van de kuip vrijwel tot op de beoogde einddiepte ontgraven waarbij tevens een in de zuidoosthoek van de kuip gesitueerde betonnen kelder was verwijderd. Inspectie van de bouwkuip leverde geen aanwijzingen op dat daarbij archeologische waarden zouden zijn vernietigd. Tijdens de begeleiding van het verdere ontgraven van de bouwkuip zijn vervolgens 23 begravingen aangetroffen. De aanwezigheid van de begravingen sluit aan op het feit dat de kadastrale minuut van 1811-1832 ter hoogte van het plangebied melding maakt van de aanwezigheid van een kerkhof, behorend bij de Rooms-Katholieke (schuil)kerk gelegen aan de Havenstraat. De oorsprong van die kerk gaat terug tot 1635. De aanleg van het kerkhof dateert op basis van historische gegevens evenwel pas uit 1822. In 1829 werd het vervolgens alweer buiten gebruik gesteld vanwege het feit dat toen door de overheid de regel werd uitgevaardigd dat niet meer binnen de stad begraven mocht worden. Alle tijdens de begeleiding aangetroffen skeletten bevonden zich aan de noordwestzijde van de bouwkuip en het kerkhof werd hier door een noord-zuidgerichte muur begrensd te worden. Afgezien van de begravingen

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xtg-dvkn
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:161443
Provenance
Creator Jacobs, E.
Publisher ADC
Contributor Utrecht;ADC ArcheoProjecten
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;DANS License
Contact Utrecht;ADC ArcheoProjecten
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format sql;xml;mapinfo tab;ms access 2003;tif;jpeg;ms word document 2003;xls;docx;pdf
Coverage
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2018-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2020-06-17T11:59:59Z