Veteranen Instituut, IPNV, interview 451

De geinterviewde is in dienst bij de Gadja Merah in Nederlands-Indie. Zijn patrouille op Bali valt in een hinderlaag, velen raken gewond en de sergeant sneuvelt. De tactieken van de Indonesische tegenstanders zijn beter. Op andere locateis volgen patrouillegangen en confrontaties met Indonesische troepen. Eind 1946 wordt de TNI uit Palembang verdreven. In Palembang voert de geinterviewde zuiveringsacties uit. In 1948 trouwt hij en komt dit jaar bij de Inlichtingen en Veiligheidsgroep op Zuid-Sumatra. In 1949 wordt hij Sergeant. De geinterviewde vertelt over zijn reflectie op de souvereiniteitsoverdracht en het vetrek uit Indonesie in 1950. Wegens ongeschiktheid eindigde zijn diensttijd in 1975. De geinterviewde heeft meerdere onderscheiding ontvangen, maar slecht een deel is bewaard gebleven.

Met de geïnterviewde zijn twee of meer interviews gehouden. Zie relations.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x36-h3fx
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-sys-seb
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-sys-seb
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41939
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Nederlands-Indie; Bali; Lombok; Palembang; Sumatra; Indonesie; Lahat