Druten Kavelaanvaardingswerken Kavelaanvaardingswerken in de gemeente Druten en West Maas en Waal

DOI

Het onderzoek behelsde het begeleiden van verschillende civiele werkzaamheden. Onder meer het uitgraven van een nieuw sloottracé of het verbreden van een bestaande sloot waarbij een archeologisch vlak werd aangelegd, het begeleiden of nalopen van afkalvingswerkzaamheden langs watergangen en metaaldetectie ter hoogte van twee toekomstige vispaaiplaatsen. Tijdens het begeleiden zijn twee vindplaatsen aangetroffen uit de Bronstijd: één in de gemeente Druten aan de Aspert te Horssen (vindplaats 1, Midden-Bronstijd), en de tweede in de gemeente West Maas en Waal ter hoogte van de Venusweg te Dreumel (vindplaats 2). Beide vindplaatsen bestaan uit de overblijfselen van een erf met losse sporen. Het archeologische vlak, dat wil zeggen het tracé van de toekomstige watergang, was echter te smal om structuren duidelijk in beeld te krijgen. Op vindplaats 1 is een deel van een huisplattegrond herkend en een aantal losse kuilen, op vindplaats 2 konden alleen losse paalkuilen worden onderscheiden. Vindplaats 1 kon met behulp van 14C-onderzoek tussen ca. 1500 en 1300 v. Chr. gedateerd worden.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zen-8wac
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:127751
Provenance
Creator Halverstad, R.
Publisher ADC
Contributor Gelderland;ADC ArcheoProjecten
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact Gelderland;ADC ArcheoProjecten
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format ms access;mapinfo;doc;jpg;pdf;tif;xls
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2014-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-08-02T11:59:59Z