Erfgoed van de Oorlog, Bystander Memories, interview 01

DOI

De geïnterviewde vertelt hoe hij als jongen een transport met joden langs zag rijden waaruit briefjes werden gegooid. Hij wist niet wat er met de Joden gebeuren zou.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xax-ape2
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41724
Provenance
Creator Vrije Universiteit
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor dr. Dienke Hondius, Vrije Universiteit, adviseur;drs. Dennis de Lange, onderzoeker en interviewer
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Contact dr. Dienke Hondius, Vrije Universiteit, adviseur;drs. Dennis de Lange, onderzoeker en interviewer
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format audio/mp3;text/word
Coverage
Discipline History
Temporal Coverage Begin 2005-05-23T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2010-03-30T11:59:59Z