Erfgoed van de Oorlog, Bystander Memories, interview 01

De geïnterviewde vertelt hoe hij als jongen een transport met joden langs zag rijden waaruit briefjes werden gegooid. Hij wist niet wat er met de Joden gebeuren zou.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xax-ape2
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-8mi-ih4
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41724
Provenance
Creator Vrije Universiteit
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor dr. Dienke Hondius, Vrije Universiteit, adviseur; drs. Dennis de Lange, onderzoeker en interviewer
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format audio/mp3; text/word
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Meppel