Veteranen Instituut, IPNV, interview 608

In dit eerste interview vertelt de man dat hij zijn dienstplicht vervult met het voornemen zijn rijbewijs te halen en daarna een rijschool te beginnen. Toch wordt hij beroeps want het bevalt hem goed. Hoewel hij in scheiding ligt, wordt hij toch uitgezonden naar voormalig Joegoslavië nadat eerdere missies naar Libanon en de Sinaï aan hem voorbij zijn gegaan. In Bosnië heeft hij het zwaar. De oplopende spanningen en onderlinge problemen leggen een grote druk op hem. Hij voelt dat het naar een catastrofe toegaat en is als één van de oudsten op missie vaak een praatpaal voor anderen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zmt-233u
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-3605-sc
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-3605-sc
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46875
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline History