Veteranen Instituut, IPNV, interview 542

Deze Haagse jongeman moest in oktober 1937 opkomen voor de militaire dienst. Hij diende 11 maanden als zware mitrailleurschutter bij het Regiment Grenadiers. Daarna werkte hij als burger tot de mobilisatie in augustus 1939, waarin hij hielp bij de aanleg van vliegveld Ockenburg bij Den Haag. Later werd hij overgeplaatst naar Ypenburg. Hij beschoot op 10 mei met een zware mitrailleur van korte afstand de landende Junkers en werd niet lang daarna krijgsgevangen genomen door zwaarbewapende Duitsers en naar een hangar gebracht. Die werd daarop gebombardeerd en hij raakte daarbij zwaar gewond. Door burgers werd hij naar het katholieke ziekenhuis in Voorburg gebracht. In de bezettingstijd heeft hij nog lang moeten revalideren.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zkg-w4yx
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-2px-roh
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-2px-roh
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35959
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline Social Sciences;History;Humanities;Psychology
Spatial Coverage Den Haag; Aerdenhout; Ypenburg