060305-71 Udkjæret

This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1876 : Brandpletsplads. Den er undersøgt og beskrevet af Kammerherre Vedel (se Born Brandpl [Aarb. 1870] Side 89).1870 : Udgravning af jernudvindingsplads med slagger og lerkarskår, endvidere tre gruber med trækul og slagger .

Identifier
Source http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/1626/
Metadata Access http://www.kulturarv.dk/ffrepox/OAIHandler?verb=GetRecord&metadataPrefix=ff&identifier=urn:repox.www.kulturarv.dkSites:http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/site/1626
Provenance
Creator Bornholms Museum
Publisher Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Publication Year 2020
Rights Public
OpenAccess true
Contact Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Representation
Language Danish
Resource Type Dataset
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (14.865 LON, 55.093 LAT); Udkjæret
Temporal Coverage 500 BC - 1066 AD; Jernalder; CXXX