Veteranen Instituut, IPNV, interview 1069

DOI

In dit interview met een vrouwelijke veteraan staan twee korte missies en één lange uitzendingen en haar loopbaan bij de Koninklijke landmacht en Luchtmacht centraal. Na een beschrijving over haar jeugd gaat zij in op haar keuze voor het militaire beroep en haar ervaringen tijdens de militaire opleiding. De geïnterviewde beschrijft haar werkzaamheden en ervaringen van iedere uitzending, daarbij schenkt ze aandacht aan de positie van de lokale vrouwen en de vrouwelijke militairen. Ook gaat zij in op de hulp die zij tijdens de uitzendingen bood aan militairen bij de verwerking van traumatische ervaringen.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-27r-w9cn
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46681
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format WAV;application/x-cmdi+xml
Coverage
Discipline History
Temporal Coverage {2011-09-19,2010-06-11,2011-03-16}