Reusel-De Mierden, Lage Mierde - t Laar Vijf keer archeologie in Reusel-De Mierden. Vijf kleine proefsleuvenonderzoeken in Reusel, Hulsel en Lage Mierde, gemeente Reusel-De Mierden (Noord-Brabant)

In opdracht van de gemeente Reusel-De Mierden heeft het AAC/Projectenbureau in de week van 22 tot en met 26 oktober 2007 een vijftal inventariserende veldonderzoeken uitgevoerd in Reusel (Reeneik), Hulsel (Willibrordlaan en Kerkweg) en Lage Mierde (Ganzepoen en 't Laar), alle in de gemeente Reusel-De Mierden. De resultaten van deze proefsleuvenonderzoeken zijn in één publicatie gerapporteerd (AAC-48).

Elk van deze veldonderzoeken is apart met een eigen dataset (GIS-tekeningen en veldfoto's) in het e-depot gepubliceerd.

Lage Mierde - t Laar:

Locatie 't Laar is 350 m2 groot. Hier is een sleuf van 4 bij 10 m gelegd. Er zijn geen sporen of vondsten aangetroffen. De 20e-eeuwse bouwvoor is gedeeltelijk aangetast; deels afgegraven en deels opgehoogd, vermoedelijk ter egalisatie bij de aanleg van dit toekomstige woonblok ten tijde van de uitbreiding van de nieuwbouwwijk (zier ook fig. 4.5). Onder de bouwvoor was nog een oude akkerlaag aanwezig. Aan de vele, humeuze, bruine vlekken boven in de C-horizont te zien, lijkt het hier te gaan om een oude bosgrond die na ontginning als akker in gebruik is genomen. Een datering van de ontginningsperiode kan op basis van de gegevens uit deze sleuf niet geschat worden. In de proefsleuf zijn geen sporen of vondsten aangetroffen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xzm-3tv5
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-zal-37r
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-zal-37r
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:33818
Provenance
Creator Hissel, M. (AAC Projectenbureau)
Publisher AAC/projectenbureau
Contributor Oversteegen, J.; Sam, D.; Stoffels, E.; Ramshorst, H. van; Kok, M.S.M.; Nyst, C.L.; AAC/projectenbureau
Publication Year 2009
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Image
Format application/pdf; image/jpeg; MapInfo / tab
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (5.148 LON, 51.409 LAT); 50H; Lage Mierde; 't Laar; Reusel-De Mierden; Noord-Brabant