Het aanzien van het politieke ambt

DOI

Een belevingsonderzoek onder decentrale volksvertegenwoordigers (zittende raadsleden, wethouders, DB-leden waterschap, AB-leden waterschap, uitgetreden raadsleden en politiek geïnteresseerde burgers).

Van de databestanden zijn zowel anonieme als niet-anonieme versies in de dataset opgenomen (m.u.v. bestand 'oin 150909 bestand burgers.sav’, dit is een anoniem origineel). De anonieme bestanden zijn openbaar en bevatten geen locatiegegevens.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zgw-653d
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:63265
Provenance
Creator Hulsen, M.J.H.;Van Wijnen, P.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Felling, A.J.A.;Overheid in Nederland;Aarts, C.W.A.M.
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
Contact Radboud Universiteit;Aarts, C.W.A.M.;Felling, A.J.A.;Overheid in Nederland;Universiteit Twente
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format pdf;sav
Coverage
Discipline Various
Temporal Coverage {2016-01-13,2015-12-14,2016-01-13}