Getuigen Verhalen, Anna's Stille Strijd: Doven in de oorlog, interview 03

DOI

Geinterviewde is een oude schoolvriendin uit Antwerpen van geinterviewde 01. Ze is ook doof en ze hebben samen op een katholiek internaat gezeten als de enige twee joodse meisjes.

Toen de oorlog uitbrak is het hele gezin gevlucht naar Frankrijk maar na een paar maanden weer teruggekeerd naar Antwerpen. Haar vader is gedeporteed naar Auschwitz, geinterviewde heeft met haar moeder twee jaar ondergedoken gezeten.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xsj-ubby
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:40945
Provenance
Creator AVA filmproducties
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Tom Linszen: interviewer (doof);Willy Lindwer: interviewer;Alice Zwaal: doventolk
Publication Year 2009
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;DANS License
Contact Tom Linszen: interviewer (doof);Willy Lindwer: interviewer;Alice Zwaal: doventolk
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format video/mp4
Coverage
Discipline History
Temporal Coverage Begin 2008-04-29T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2009-04-07T11:59:59Z