Parkeerterrein Heksenwal, Zaltbommel Parkeerterrein Heksenwal, Zaltbommel

DOI

ADC ArcheoProjecten heeft op 21, 22 en 24 september 2018 een Opgraving Landbodems – variant Archeologische Begeleiding uitgevoerd op de locatie Heksenwal te Zaltbommel. De Archeologische Begeleiding behelsde het toezicht houden op het uitgraven sleuven ten behoeve van een riool voor hemelwaterafvoer. Het onderzoek heeft helaas geen resten opgeleverd van de stadsmuur die onder de straat van de Heksenwal zou moeten zitten. Tot op flinke diepte werd er 17e/19e-eeuws puin aangetroffen wat waarschijnlijk te maken heeft met de aanleg van het park in de 19e eeuw toen de stadsmuur op veel plaatsen is gesloopt. Daarnaast is het mogelijk dat de stadsmuur pas is gesloopt om plaats te maken voor de aanleg van verschillende kabels en leidingen die door de straat lopen. Wel werd er een stukje muurwerk en een mogelijke uitbraaksleuf gevonden die mogelijk afkomstig zijn van het gebouwtje op het achterterrein van huizen aan de Oenselsestraat, zoals afgebeeld op een schilderij uit 1620. Ook werd er een met puin gevulde beerput aangetroffen die was opgebouwd uit kleine bakstenen. De put dateert waarschijnlijk uit de 17e /18e eeuw en bevond zich op het achterterrein van een van de huizen aan de Oenselsestraat. Verder werden nog een kuil, een uitbraaksleuf en een stukje muur uit de 19e eeuw aangetroffen. De muur is waarschijnlijk een deel van een tuinmuur. Van de kuil en de uitbraaksleuf is niet bekend waar deze van afkomstig zijn of wat de datering is. Het gebied is altijd achtertuin geweest van de huizen aan de Oenselsestraat en de sporen zullen te maken hebben met activiteiten in deze achtertuinen. Tijdens het onderzoek werd nergens de natuurlijke ondergrond bereikt. In de onderste laag van het profiel werden twee fragmenten aardewerk aangetroffen die deze ophogingslaag in de Middeleeuwen dateert. Het gaat om een fragment Paffrath en een fragment Grijsbakkend aardewerk. Deze soorten aardewerk worden aan het einde van de 12e eeuw gedateerd.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zzs-bqsz
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:161583
Provenance
Creator Van Benthem, A.
Publisher ADC ArcheoProjecten
Contributor ADC ArcheoProjecten;Gelderland
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;DANS License
Contact ADC ArcheoProjecten;Gelderland
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format sql;ms word document 2007;ms access 2003;xls;ms word document 2003;jpeg;pdf;mapinfo tab
Coverage
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2019-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2020-07-03T11:59:59Z