Zelfstandigen zonder personeel - zzp-panel 2010

Panteia onderhoudt in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een panel van zelfstandigen zonder personeel. Het zzp-panel geeft inzicht in relevante aspecten rond de bedrijfsvoering en de continuïteit van zzp-ondernemingen. 2000 zzp'ers worden twee maal per jaar ondervraagd over de persoon en zijn of haar onderneming. Daarnaast is per meting ruimte voor een speciaal onderwerp, zoals netwerken, pensioen, inkomensondersteuning innovatie, motieven en ambities.

Naast de dataset zzp-panel 2010def zijn andere bestanden beschikbaar: - Algemene instructies zzp-panel 2010-2012 - Toelichting zzp-panel 2010 - Vragenlijst zzp-panel 2010 meting 1 - Vragenlijst zzp-panel 2010 meting 2

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xz9-mxe5
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-1kye-3r
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-1kye-3r
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:55712
Provenance
Creator Vries, N.E. de (Panteia)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Funding Agency: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Publication Year 2013
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format SPSS; PDF
Discipline Economics;Social Sciences
Spatial Coverage Nederland