Onderzoek Verplaatsingen in Nederland 2012 - OViN 2012 versie 2.0

Het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland is een continu dagelijks onderzoek naar het verplaatsingsgedrag van de Nederlanders. Aan de respondenten wordt gevraagd om voor één bepaalde dag van het jaar bij te houden waar ze die dag naartoe gaan, met welk doel, met welk vervoermiddel en hoe lang het duurt om er te komen. Daarnaast wordt gevraagd naar enkele algemene persoons- en huishoudkenmerken en naar zaken zoals rijbewijs- en vervoermiddelenbezit. Op grond van dit onderzoek kan informatie worden verkregen over alle dagelijkse verplaatsingen door Nederlanders op Nederlands grondgebied.

OViN is een voortzetting van het Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON) dat van 2004 tm 2009 is uitgevoerd door Rijkswaterstaat.

In deze versie van de data zijn diverse verbeterpunten doorgevoerd ten opzichte van de versie 1.0 uit EASY. Zie hiervoor de onderzoeksbeschrijving.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2bs-q7u2
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-lzcp-c7
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-lzcp-c7
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:58182
Provenance
Creator Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) / Rijkswaterstaat (RWS)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2014
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format SPSS (.sav); XLS; PDF
Discipline Other
Spatial Coverage Nederland