Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1420

De geïnterviewde vertelt hoe hij als kind de aanval van Japan op Indië meemaakte en de aanloop hiernaartoe. Hij vertelt over de luchtaanvallen op Bandoeng en hoe spannend hij dat vond. Het leven werd moeilijker toen zijn vader krijgsgevangene werd gemaakt. De geïnterviewde schetst een beeld van zijn leven tijdens de bezetting en vertelt over zijn ervaringen van de bersiaptijd. De anti-Nederlandse houding nam toe. In 1946 gaat de geïnterviewde naar Nederland, waar hij erg moet wennen aan de cultuur en de heersende discriminatie jegens Indonesiërs.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xja-3uyt
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-qgf6-oc
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-qgf6-oc
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:50256
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Humanities;History;Social Sciences
Spatial Coverage Indonesië