Beekdalen Geleen, deel 1, gemeente Sittard-Geleen; archeologisch onderzoek: een archeologische begeleiding van de graafwerkzaamheden RAAP-notitie 5296 GEGE2

DOI

Zie vondstmeldingen 422988 & 422989 begeleiding van graafwerken bij hermeandering van de Geleenbeek en inrichten van het beekdal.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-x4q-eupp
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:69382
Provenance
Creator Sprengers, N.H.A.
Publisher RAAP Archeologisch Adviesbureau
Contributor RAAP Archeologisch Adviesbureau
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact RAAP Archeologisch Adviesbureau
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format application/pdf
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2016-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2017-03-30T11:59:59Z