Veteranen Instituut, IPNV, interview 278

Deze man vertelt zijn verhaal over de tweede wereldoorlog en Indië vaak op scholen. Hij is als marinier naar Indië gegaan, en verwachtte daar met name tegen Japanners te gaan strijden. Onderweg op de boot werd hij al meteen ingedeeld bij de scheepspolitie, wat geen sinecure was! De troepen werden ontscheept in Soerabaja. Lastig was dat de vijand niet als zodanig te herkennen was, daar vertelt deze man veel over. Hoe je aan de ene kant geen wandaden wilt begaan, maar op een gegeven moment ook niemand meer durft te vertrouwen en steeds sneller met scherp schiet om je het vege lijf te redden. Na terugkeer in Nederland bezocht hij de ouders van een gesneuvelde maat.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2cj-yfjv
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ftm-jhz
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ftm-jhz
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35830
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline Social Sciences;History;Humanities;Geography
Spatial Coverage Java; Djember; Klakah; Probolinggo; Madioen; Blimbing; Soerabaja