Veteranen Instituut, IPNV, interview 278

DOI

Deze man vertelt zijn verhaal over de tweede wereldoorlog en Indië vaak op scholen. Hij is als marinier naar Indië gegaan, en verwachtte daar met name tegen Japanners te gaan strijden. Onderweg op de boot werd hij al meteen ingedeeld bij de scheepspolitie, wat geen sinecure was! De troepen werden ontscheept in Soerabaja. Lastig was dat de vijand niet als zodanig te herkennen was, daar vertelt deze man veel over. Hoe je aan de ene kant geen wandaden wilt begaan, maar op een gegeven moment ook niemand meer durft te vertrouwen en steeds sneller met scherp schiet om je het vege lijf te redden. Na terugkeer in Nederland bezocht hij de ouders van een gesneuvelde maat.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-2cj-yfjv
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35830
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml;WAV
Coverage
Discipline History;Humanities;Geography
Temporal Coverage {2010-04-02,2007-10-03,2010-04-02}