Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1273

Dit interview bestaat uit twee gesprekken: 1273.1 en 1273.2.

1273.1 De geïnterviewde ging als dienstplichtige naar Indië. Hij kwam bij de Militaire Politie. Hij vertelt over zijn taken en ervaringen. Toen anderen na de politionele acties snel terug naar Nederland wilden, wilde de geïnterviewde juist graag blijven. Hij ging als burger aan de slag bij verschillende bedrijven. Hij vertelt onder andere over acties van de communistische vakbond.

1273.2 In dit gesprek vertelt de geïnterviewde over de periode 1949-1957. Hij vertelt over zijn werk. Hij moest veel op locatie zijn en woonde daardoor steeds op een andere plek. De geïnterviewde vertelt over stakingen door vakbonden vlak na de soevereiniteitsoverdracht. Verder vertelt hij over acties van guerrilla's. De geïnterviewde ziet zijn tijd in Indië als een grote invloed op zijn leven.

De echtgenote van de geïnterviewde is ook geïnterviewd voor het SMGI-project. Zie interview 1274. (Zie het veld 'relation').

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-286-g5f8
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-vwpd-ue
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:49090
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië