Gemeente Maasdriel, Plangebied Maaijenstraat te Well Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)

DOI

Uit het veldonderzoek blijkt de meest voorkomende bodem te bestaan uit een 20 tot 30 cm dikke sterk siltige zandlaag die bij de aanleg van het sportveld opgebracht zal zijn. Daaronder komen tot 0,9 à 1,35 m –mv oeverafzettingen voor die bestaan uit sterk siltige tot sterk zandige klei, waarvan de top is ontkalkt. Dit indiceert een langdurige periode van ligging aan en vlak onder het maaiveld. De oeverafzettingen gaan geleidelijk over in komafzettingen. Aan de top van de oeverafzettingen is in een aantal boringen houtskool en zacht baksteen gevonden en in één boring is tussen 0,3 en 0,8 m –mv in een grondspoor met zacht baksteen en mortelresten geboord. Dergelijke lagen worden veel aangetroffen op oude woongronden.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xaf-58j3
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:155965
Provenance
Creator Bergman, W.A.
Publisher BAAC bv
Contributor Nieuwkoop, M.J.C. van;BAAC bv
Publication Year 2021
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Contact Nieuwkoop, M.J.C. van;BAAC bv;BAAC
Representation
Language Dutch
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2019-11-20T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2021-11-26T11:59:59Z