Veteranen Instituut, IPNV, interview 1297

Deze Surinaamse deed eerst een opleiding tot verpleegkundige en operatiezuster. Omdat ze meer van de wereld wilde zien, sloot ze zich bij het leger aan. Ze werd in 1944-1945 uitgezonden naar Australië. Vanaf 1945 zat ze in Nieuw Guinea. Ze was hier de enige Surinaamse tussen de blanke meisjes, dat ging prima. Na de bevrijding werkte ze op verschillende plekken in Indië, waaronder ziekenhuizen waar ze gewonde militairen moest verzorgen. Dit maakte veel indruk. Na 5 jaar Indië keerde ze terug naar Suriname, waar ze vooral in het begin heimwee had naar Indië. Met veteranen heeft ze niet veel contact, wel heeft ze meegewerkt aan een boek en een film over de Surinaamse inzet in WOII en Nederlands-Indië.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-22j-4ett
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-teil-tb
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-teil-tb
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46782
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline History