Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1084

Dit interview bestaat uit twee gesprekken: 1084.1 en 1084.2

1084.1 De geïnterviewde vertelt over haar jeugd in Indië. Toen de oorlog uitbrak ging ze weer bij haar moeder wonen. Haar moeder had zich aangesloten bij de verzetsbeweging en het huis fungeerde als doorgangshuis voor allerlei spullen. Ze maakte meerdere invallen van de Japanners mee. De geïnterviewde vertelt over de gevaarlijke bersiaptijd. Uiteindelijk vertrok de geïnterviewde naar Nederland. De geïnterviewde gaat in op de situatie toen, hoe zij haar leven hier weer moest opbouwen.

1084.2 De geïnterviewde vertelt in dit gesprek meer uitgebreid over haar jeugd en familie. Ze vertelt hoe de situatie veranderde tijdens de bezetting. Ze beschrijft de sociale verhoudingen tussen Hollanders en Indiërs.Indonesische familie werd verzwegen en weggestopt. De geïnterviewde gaat in op de positie van Indonesische vrouwen. Na de oorlog veranderde de houding naar Indonesiërs. Ze vertelt verder over de bersiaptijd. De geïnterviewde beschrijft hoe het leven er uit zag tot aan haar vertrek uit Indonesië.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x6f-9sxd
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-j4mi-nz
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:47252
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië