Archol Rapport 28: Aanvullend Archeologisch Onderzoek te Melick-Apollolaan/Sportpark, gemeente Roerdalen

Aanvullend Archeologisch Onderzoek te Melick-Apollolaan/Sportpark, gemeente Roerdalen. Bij dit onderzoek zijn in het uiterste oosten van het terrein middeleeuwse leemwinningskuilen aangetroffen. In de zuidwesthoek van het onderzoeksterrein bevonden zich postmiddeleeuwse en enkele ijzertijdsporen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z5s-j7ub
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-xgc-zbr
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-xgc-zbr
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:30435
Provenance
Creator Duurland, M.; Wijk, I.M. van
Publisher Archol B.V., Leiden
Contributor Archol B.V.
Publication Year 2007
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (6.024W, 51.159S, 6.028E, 51.161N); Roerdalen; Melick; Apollolaan; sportcomplex