Bureau-onderzoek de Paulus 3 te Dreumel

DOI

In opdracht van Driessen Vastgoed BV is een archeologisch bureau-onderzoek uitgevoerd door Ex-Situ Archeologie. Aanleiding voor het uitvoeren van het onderzoek is de geplande sloop en nieuwbouwplannen in het centrum van Dreumel. Op grond van het bureauonderzoek is gebleken dat aan het centrum van Dreumel een hoge archeologisch verwachting voor het aantreffen van archeologische resten uit de Prehistorie t/m de Nieuwe tijd maar specifiek voor de Vroege Middeleeuwen. Naast het plangebied heeft in 2015 een opgraving plaatsgevonden waarbij nederzettingssporen werden aangetroffen uit de Karolingische periode. Hieruit volgt een aanbeveling om een archeologische opgraving en/of begeleiden (protocol opgraven) uit te laten voeren. Hierbij wordt aanbevolen "werk met werk" te maken door de bouwput door archeologen te laten uitgraven.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-x4u-uj9r
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:155079
Provenance
Creator Hoegen, R.D.
Publisher Ex-Situ Archeologie B.V.
Contributor Ex-Situ Archeologie B.V.
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
Contact Ex-Situ Archeologie B.V.
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format application/pdf
Coverage
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2019-02-26T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-11-07T11:59:59Z