Kadastrale kaart - versie februari 2019

DOI

De digitale Kadastrale Kaart geeft een overzicht van de perceelsgewijze indeling van Nederland.

DANS en het Kadaster werken samen met betrekking tot het duurzaam archiveren en beschikbaar stellen van topografische en kadastrale kaarten. Iedereen mag deze data gebruiken.

De samenwerking met het Kadaster betreft verder de volgende topografische bestanden: TOP50Vector, TOP250Raster, TOP50Raster, TOP25Raster, de Kadastrale Kaart, TOP10NL, TOP50Vector, TOP50NL, en TOP10Vector.

Zie ook het overzicht van de Kadasterbestanden die via DANS beschikbaar zijn.

De meest actuele versies van de Kadasterbestanden kunnen direct gedownload worden via de website van Publieke Dienstverlening op de Kaart - PDOK.

In het informatieblad vindt u meer informatie over toegang tot de Kadastrale Kaart.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zqq-exu9
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:127274
Provenance
Creator Kadaster
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Kadaster
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Contact Kadaster
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format SHAPE;MIF/MID
Coverage
Discipline Geography
Temporal Point 2019-02-01T11:59:59Z