Veteranen Instituut, IPNV, interview 816

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Libanon. Als dienstplichtig soldaat diende hij hier drie maanden. De geïnterviewde vertelt over zijn opleiding. Hij werd geplaatst bij de Pantser Ondersteuning Compagnie 44 PAINFBAT. De geïnterviewde gaat in op de kwaliteit van de voorbereiding, die was voldoende maar sommige dingen leerde je pas in de praktijk. De geïnterviewde vertelt over de aankomst in Libanon en beschrijft post 7.9. De geïnterviewde gaat in op de situatie in het gebied, de strijdende partijen en vertelt hoe de negatieve mentaliteit van de bevolking hem nog lang achtervolgde. De geïnterviewde stond neutraal tegenover de partijen in het conflict. De geïnterviewde vertelt over de terugkeer in Nederland zonder debriefing. Aan debriefing had de geïnterviewde wel behoefte gehad. De geïnterviewde vertelt over zijn veteranenactiviteiten en gaat in op het gemis van het saamhorigheidgevoel wat hij leerde kennen in Libanon.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xg2-t847
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-u0j-buh
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-u0j-buh
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42305
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Libanon; Nederland