Veteranen Instituut, IPNV, interview 857

DOI

In dit interview met een vrouwelijke veteraan staan drie uitzendingen en haar loopbaan bij de Koninklijke Landmacht centraal. Na een beschrijving over haar jeugd gaat zij in op haar keuze voor het militaire beroep en haar ervaringen tijdens de verschillende militaire opleidingen. De geïnterviewde beschrijft haar werkzaamheden en ervaringen van iedere uitzending, daarbij schenkt ze aandacht aan groepsprocessen en reflecteert ze op haar positie als vrouwelijke militair. Ook gaat zij in op haar psychische problemen na de uitzending, wat het voor haar betekent om ‘veteraan’ te zijn en de redenen om defensie te verlaten.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zp9-gmns
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46908
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format WAV;application/x-cmdi+xml
Coverage
Discipline History
Temporal Coverage {2011-09-19,2009-09-17,2011-03-16}