Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1419

Dit interview bestaat uit twee gesprekken: 1419.1 en 1419.2.

1419.1 De geïnterviewde rest met haar man naar Indië in 1940. Haar man is hierheen uitgezonden voor zijn werk. Haar man wordt geïnterneerd en zij reist hem een aantal keer achterna. Zelf weet de geïnterviewde buiten het kamp te blijven en voorziet mensen in de kampen stiekem van geld en eten. Rondom haar zag zij mensen in de kampen of de gevangenis verdwijnen.

1419.2 De geïnterviewde vertelt verder over haar moeilijke bestaan buiten het kamp tijdens de bezetting. Met hulp van anderen lukt het haar deze periode goed te doorstaan. Vlak na de oorlog vertrekt zij met haar gezin naar Nederland. Later keert het gezin weer terug. De geïnterviewde schetst een beeld van het leven in Indië in de periode 1950-1954.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x6j-z84a
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-gqe3-h2
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-gqe3-h2
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:50253
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Humanities;History;Social Sciences
Spatial Coverage Indonesië